Bli medlem

Det kostar ingenting att vara medlem i Svenska Kyrkans Unga. Det enklaste sättet att bli medlem är att registrera sig på Medlemssidorna. För att bli medlem måste du ställa dig bakom Svenska Kyrkans Ungas idé. ”Svenska Kyrkans Unga är en öppen gemenskap av unga människor som vill upptäcka och dela kristen tro.” Är du 0-30 år blir du medlem och kan väljas till förtroendeuppdrag och får rösta på årsmöten.

Är du äldre kallas ditt medlemskap för vuxenmedlem. Självklart har du också en plats i Svenska Kyrkans Unga, av eget intresse eller i egenskap av ledare, förälder eller farmor. Alla kan vara medlemmar i Svenska Kyrkans Unga!

Jag vill bli medlem!Till Medlemssidorna…
När du blir medlem via Medlemssidorna föreslår systemet en lokalavdelning med utgångspunkt från ditt postnummer. Du kan välja en annan lokalavdelning än den föreslagna. Om du är osäker på vilken lokalavdelning du ska välja kan du kontakta vår ordförande eller konsulent. 

Några orsaker till att vara medlem i Svenska Kyrkans Unga

Tillsammans formar unga och gamla en levande kyrka för alla åldrar.

Som medlem blir man delaktig i ett större sammanhang.Som ung kan det ibland vara svårt att hitta sin plats i kyrkan. Svenska Kyrkans Unga är en grund att stå på i en fortsatt delaktighet i församlingen.