Samrådsgrupp

Beskrivning:

En grupp bestående av representanter från Svenska Kyrkans Unga i Växjö stift och Växjö stift som har samråden med stiftet om orginisationen.

Medlemmar:

Ellinor Strid

Vice ordförande 14+

ellinor@svenskakyrkansunga.com

Ludwig Randau

Ordförande

ludwig@svenskakyrkansunga.com

0723962073

Filip Bengtsson

Vice ordförande 14-

filip@svenskakyrkansunga.com