Samrådsgrupp

Beskrivning:

En grupp bestående av representanter från Svenska Kyrkans Unga i Växjö stift och Växjö stift som har samråden med stiftet om orginisationen.

Medlemmar: