Minior- och juniorläger 2018

Beskrivning:

Planerar Minior- och Juniorlägret 2018

Medlemmar:

Molly Fagergren

Vintermötesekreterare

vintermote@svenskakyrkansunga.com