Internationell kontaktperson

Beskrivning:

Har koll på kyrkan i världen!

Medlemmar:

Amanda Björksell

Vintermötesserkreterare

vintermote@svenskakyrkansunga.com