Distriktsstyrelsen

Beskrivning:

Distriktsstyrelsen (DS) består av 7 personer som är valda av distriktsårsmötet. Deras uppgift är att ta löpande beslut under året mellan årsmötena. Styrelsen består av en ordförande, två vice ordförande och fyra stycken ledamöter. Dessa är indelade i två olika utskott, +14 och -14. De har ansvar för aktiviteter och medlemmar under respektive över 14 år. Dessa utskott har möte under mötestillfällen för hela DS.

Det är också DS uppgift att tillsätta folk på olika poster, till exempel vilka det är som ska arrangera olika läger så som Vintermötet eller vilka det är som ska sitta i olika grupper. Är du mer intresserad av hur organisationen fungerar så klicka här.

Distriktsstyrelsen har sex till åtta möten per år där de samlas och diskuterar, tar beslut och lär känna varandra bättre. Om du letar efter protokoll från tidigare DS-möten, klicka här

Medlemmar:

Ellinor Strid

Vice ordförande 14+

ellinor@svenskakyrkansunga.com

Philip Tigerstrand

philip@svenskakyrkansunga.com

Ludwig Randau

Ordförande

ludwig@svenskakyrkansunga.com

0723962073

Filip Bengtsson

Vice ordförande 14-

filip@svenskakyrkansunga.com