Arbetsutskottet

Beskrivning:

Arbetsutskottet (AU) består av fyra personer ur distriktsstyrelsen, oftast ordföranden, de två vice ordförandena och en ledamot. De gör det som måste göras mellan de sammanträden som distriktsstyrelsen har. Det kan vara så att man av något skäl inte kunnat behandla en punkt på dagordningen eller att det inte ha funnits möjlighet att få tag på personer eller information angående frågan för att lösa den. Det är exempel på vad AU kan få i uppdrag av distriktsstyrelsen att göra. AU har ungefär tre-fyra möten per verksamhetsår. 

Medlemmar:

Håkan Runnsjö

Ordförande

hakan@svenskakyrkansunga.com

076-3903858

Ellen Isaksson

Vice ordförande -14

ellen@svenskakyrkansunga.com

Nilkas Österström

Vice ordförande 14+

niklas@svenskakyrkansunga.com